Notice: Undefined index: g16a9037 in /var/www/clients/client49/web70/web/libraries/joomla/application/web/client.php on line 1

Notice: Undefined index: p08e2bd in /var/www/clients/client49/web70/web/plugins/system/stats/stats.php on line 1
O firme

Notice: Undefined index: i5020d8a3 in /var/www/clients/client49/web70/web/libraries/joomla/table/nested.php on line 1

O firme

Kaninga s.r.o. - projekční inženýrství, poradenství, vodohospodářské stavby

uvodKaninga je projekčně inženýrská, poradenská a dodavatelská firma zabývající se vodohospodářskými stavbami v České republice a v zahraničí. Firma byla založena v roce 2000 jejímž zakladatelem a jednatelem je Ing. Petr Žáček autorizovaný inženýr pro vodohospodářské stavby. V daném oboru podniká jako fyzická osoba od roku 1992.

Cílem je spokojenost zákazníka a naší předností je kvalita a rychlost zpracování projektové dokumentace při provádění staveb, možnost vzájemného propojení digitálních návrhů s praktickou realizací.

Projektování vodohospodářských staveb

Vypracováváme projekty pro vodohospodářské stavby, vodohospodářské objekty, vodovody, kanalizace, čistírny odpadních vodovod, odlučovače ropných látek, plynovody, místní komunikace a vodní toky. Pojekty a návrhy řešení pro vodní hospodářství pro obce a firmy. Provádíme odborné výpočty ve vodním hospodářství.

Inženýrská činnost v oblasti vodohospodářskýh staveb

Tato činnost obsahuje především obstarání veškerých podkladů, projednání s veřejnoprávními organizacemi, vyřízení územního rozhodnutí , vyřízení stavebního povolení, zajištění výběrového řízení, zajištění předání staveniště, stavební dozor, odborný dohled při provádění prací a zhotovení dokumentace skutečného provedení stavby.

Poradenská a konzultační činnost při výstavbě

Jednou se součástí je poskytování poradenské a konzultační činnosti při výstavbě a dodávkách děl z uvedeného oboru činnosti externím dodavatelským firmám tak i odběratelským společnostem.

Dodavatelská činnost

Dodavatelská činnost obsahuje kompletní řešení relizace díla.

mapa

Rychlý dotaz


Kaninga s.r.o.

Mob. 603 515 714

Tel. 575 570 255

info@kaninga.cz