Projekčně inženýrská a poradenská firma

Zaměření vodohospodářské stavby v ČR i zahraničí

Kaninga s.r.o.


Kaninga je projekčně inženýrská, poradenská a dodavatelská firma zabývající se vodohospodářskými stavbami v České republice a v zahraničí. Firma byla založena v roce 2000. Zakladatelem a jednatelem je Ing. Petr Žáček autorizovaný inženýr pro vodohospodářské stavby, který v daném oboru podniká jako fyzická osoba od roku 1992. Cílem je spokojenost zákazníka. Předností je kvalita a rychlost zpracování projektové dokumentace při provádění staveb možnost vzájemného propojení digitálních návrhů s praktickou realizací.

Činnosti


Komplexní zajištění přípravy inženýrských staveb. Poradenská a konzultační činnost při výstavbě. Dodavatelská činnost.

Projektování

 • vodovody
 • kanalizace
 • čistírny odpadních vod
 • odlučovače ropných látek
 • plynovody
 • místní komunikace
 • navrhování úprav vodních toků
 • vypracování řešení vodního hospodářství obcí
 • vypracování řešení vodního hospodářství firem
 • odborné výpočty ve vodním hospodářství
 • zhotovení dokumentace skutečného provedení stavby

Inženýrská činnost

 • obstarání veškerých podkladů
 • projednání s veřejnoprávními organizacemi
 • vyřízení územního rozhodnutí
 • vyřízení stavebního povolení
 • zajištění výběrového řízení
 • zajištění předání staveniště
 • stavební dozor
 • odborný dohled při provádění prací
 • zhotovení dokumentace skutečného provedení stavby

Realizace


Komplexní zajištění přípravy inženýrských staveb.


  Reference

 • Komplexní řešení inženýrských sítí obce Lípa
 • Vodovod,kanalizace,komunikace –Příluky I. a II. etapa – projekty, vyřízení stavebních a vodoprávních povolení, autorský dozor, stavební dozor
 • Komplexní činnost venkovní plochy pro akci Centro Zlín – Citygrove, Carefour, Baumax
 • Výrobní hala - Leskovec - KEMMERICH CZECH, s.r.o. - projektová dokumentace
 • Vodovod Halenkovice
 • Řešení vodního hospodářství Hanácká kyselka Brodek u Přerova
 • Řešení vodního hospodářství Akra Valašské Klobouky
 • Koupaliště Zelené
 • Kanalizace - místní části Zlína- Louky

Kontakty

KANINGA s.r.o.

Březnická 5565, 760 01 Zlín

Tel: +420 603 515 714